Metsänhoito

Metsänhoito on päätoimemme!

Hyvällä metsänhoidolla varmistat metsän tuoton ja arvon säilymisen tuleville sukupolville.

Punkaharjun Metsäpalvelussa Juuso ja Veijo auttavat sinua saavuttamaan ne tavoitteet, joita metsältäsi haluat – hyvän taloudellisen tuoton, metsäluonnon hoidon, monipuoliset virkistysmahdollisuudet. Suunnittelemme työt maastossa. Otamme huomioon metsien sertifioinnin kriteerit ja metsänhoidon suositukset. Selvitämme mahdolliset valtion tuet ja teemme tukihakemukset. 

Punkaharjun Metsäpalvelu tarjoaa neuvontaa ja metsänhoitopalveluita myös eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatukseen. Kasvatustavan valinnan lähtökohtana ovat metsänomistajan omat tavoitteet sekä kasvupaikan ja jo olemassa olevan puuston rakenteen luomat edellytykset. Metsänomistaja voi käyttää eri kasvatustapoja samalla metsätilalla rinnakkain.

Metsänhoidon kulut ovat verotuksessa vähennettävää metsätalouden menoa.

Metsän uudistaminen

  • Äestys,  laikkumätästys, laikutus
  • Taimien istutus, siementen kylvö
  • Taimien ja siementen välitys

Taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostus

  • Perkaus, harvennus
  • Energiapuun korjuu

Metsämaiseman ja luonnon hoito

  • Maisemasuunnittelu ja -toteutus
  • Metsälain perusteella erityisen tärkeiden elinympäristöjen kartoitus

Puunkorjuu

  • Harvennushakkuut omalla ProSilva S4 -harvesterilla
  • Metsurityönä tehtävät erikoishakkuut (mm. tonttipuut)