Palveluhinnasto

/

Hinnat voimassa toistaiseksi ja sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron, paitsi *) veloitetaan ALV 0%

PalveluSeliteHinta
Kiinteistönvälitysvälityspalkkio 3,9 % velattomasta kauppahinnasta, vähimmäispalkkio2356,00 €
Kaupanvahvistajan palkkio kiinteistökaupoissa*)120,00 €
ArviointiKiinteistö- ja asuntoarviointi
Lopullinen hinta riippuen kiinteistön/tilan/huoneiston koosta,
matkustus-ym. kustannuksista, käytetystä työajasta, laadittavan lausunnon laajuudesta
alk. 350,00 € + 20,00/ha
Lainhuuto, erityisen oikeuden kirjaaminenLainhuudon hakeminen, erityisen oikeuden kirjaamisen hakeminen, asiakirjojen toimittaminen maanmittaustoimistoon (lisäselvitykset tuntiveloitusperusteisesti) 150,00 €
lainhuudon maksu Maanmittauslaitokselle *)144,00 €
PerunkirjoitusLopullinen hinta määräytyy hankittavien asiakirjojen määrän sekä valmistelutyön laajuuden perusteella496,00 €
Osakastietojen vahvistaminen maistraatissaosakkaina vain rintaperilliset, vanhemmat ja leski *)95,00 €
/perukirja
muissa tapauksissa *)170,00 €
/perukirja
+ vahvistuksen hakeminen70,00 €
Lopullinen hinta määräytyy maistraatin veloituksen mukaan, maistraatti perii maksun tuntiveloituksen perusteella, mikäli työtä enemmän kuin 3 tuntia
Kauppakirjat, lahjakirjat, jakokirjat* kauppakirjan, lahjakirjan, jakokirjan laatiminen 
sis. asiakirjakulut (mutta ei kaupanvahvistajan palkkiota)
360,00 €
Veroilmoitukset* veroilmoituksen laatiminen
veloitus alkavilta tunneilta, minimiveloitus 1 h
86,80 €/h
Asiakirjatvirkatodistukset ja sukuselvitykset: rekisteriviranomaisen maksu + 
hankinta 5 €/todistus
5,00€/todistus
lainhuutotodistus12,50 €
kiinteistörekisteriote12,50 €
kiinteistörekisterikartta12,50 €
rasitustodistus25,00 €
kaupparekisteriote ja yhteisösäännöt, tuloste35,00 €
Kopiot1,00 €/kpl
Tuntiveloitus* esim. asiakirjalaadinnat, selvitystyöt, veloitus alkavalta tunnilta62,00 €/h
* -merkityt kohdat – veloitus Alv 0%