Metsäpalvelu

Punkaharjun Metsäpalvelusta saat kokonaisvaltaiset palvelut metsäsi hoitoon. Teemme puunkorjuut, johon kuuluu puiden kaato, karsinta, katkonta, mittaaminen ja metsäkuljetus.

Puiden oikea katkonta puutavaralajeihin on edellytys sille, että puu pystytään jalostamaan mahdollisimman arvokkaiksi tuotteiksi. Mitta- ja laatuvaatimusten mukaisesti puun runko jaetaan eri puutavaralajeiksi, kuten tukiksi ja kuitupuuksi. 

Olemme Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry:n jäsen ja mukana alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa. Myös metsänomistajat sitoutuvat kauttamme alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin niin halutessaan.

Valtio tukee yksityisen metsänomistajan metsänhoito- ja metsänparannustöitä silloin, kun ne ovat yksityistaloudellisesti huonosti kannattavia. Kestävän metsätalouden rahoituslakiin perustuvasta tukimuodosta käytetään nimeä Kemera. 1.6.2015 säädetyn Kemera-lain muutokset astuivat voimaan 18.4.2016.

Metsänhoito on päätoimemme!

Hyvällä metsänhoidolla varmistat metsän tuoton ja arvon säilymisen tuleville sukupolville.

Tila-arvion tekeminen alkaa toimistolla karttoihin ja metsäsuunnitelmaan perehtymisellä. Käymme maastossa paikan päällä arvioimassa puustotiedot ja tutustumassa tilaan.  Niiden pohjalta päivitämme tarvittaessa tilasi puustotiedot ja laskemme tila-arvion.

Punkaharjun Metsäpalvelu Oy LKV

Kauppatie 20
58500 PUNKAHARJU
+358 50 464 65 00
Y-tunnus: 2044814-4

©2019 Punkaharjun Metsäpalvelu Oy LKV. All Rights Reserved.

Search