Metsäpalvelu

Paikallista, ammattitaitoista ja monipuolista palvelua metsänomistajille ja LKV-palveluja tarvitsevalle.

Vuonna 1999 perustettu Punkaharjun Metsäpalvelu Oy LKV on paikallinen monipuolinen metsä-, kiinteistönvälitys- ja konsultointipalveluja tarjoava yritys. Myös puunosto ja -korjuu kuuluvat toimintaamme. Haluamme palvella myös paikallisia yrittäjiä tarjoamalla monipuolisia tilitoimistopalveluja nykyaikaisilla järjestelmillä. Koskee asiasi metsäsi hoitoa, kiinteistönvälitystä tai tilitoimistopalveluja– ota rohkeasti yhteyttä. Autamme sinua mielellämme.

Metsäsuunnitelman tarkoituksena on antaa tietoa metsänomistajalle tilan metsien käytön mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista. Metsänomistajalle räätälöidään tila- ja omistajakohtainen kattava tietopaketti puuston määrästä, metsänhoitotöistä ja hakkuumahdollisuuksista.

Metsäsuunnitelman tekemisessä otetaan huomioon metsänomistajan omat toiveet ja tavoitteet, -oli tavoitteena sitten taloudellinen tuotto tai virkistyskäyttö. Laadinnassa noudatetaan hyvän metsänhoidon suosituksia, voimassaolevaa metsälainsäädäntöä sekä metsäsertifioinnin vaatimuksia. Suunnitelma tehdään yleensä seuraavalle kymmenen vuoden ajanjaksolle.

Mahdollisuuksien mukaan metsäsuunnitelman pohja-aineistona käytetään kaukokartoituksella kerättyä kuvioittaista metsävaratietoa tai aikaisempaa metsäsuunnitelman kuvioaineistoa. Maastossa tarkennetaan kuvioittaisella arvioinnilla puustotietoja sekä tarvittaessa muutetaan kuvioiden rajauksia.

Teemme tila-arviot ja metsäsuunnitelmat Tapion kehittämällä ForestKit järjestelmällä. Puustotietojen nykytilan, sekä ennustepuuston laskennassa käytetään Simosol Oy:n toteuttamia laskentoja, jossa tehdään puuston ajantasaistuslaskentaa ja tulevien toimenpiteiden simulointia SIMO-ohjelmistolla. Yksittäisten puiden simuloinnissa käytetään samoja kasvumalleja, kuin Metsäntutkimuslaitoksen MELA-ohjelmistossa. Tukkivähennyksenä käytetään Mehtätalon tukkivähennysmalleja ja metsäkeskus-aluekohtaisia korjauskertoimia. Perustana laskennoille on käyttäjän syöttämät inventointipuustot, jotka kasvatetaan malleilla tähän hetkeen. (Tapio Oy)

Valmis metsäsuunnitelma sisältää seuraavat osat:

  • Kiinteistöjen pinta-alat
  • Kasvupaikat ja puuston kehitysluokat
  • Puuston nykytila ja kehitysennuste seuraavalle 10- ja 20-vuotiskaudelle
  • Arvokkaat elinympäristöt ja luontotiedot kuvioittain, sekä mahdolliset metsätuhot
  • Hakkuumäärät hakkuutavoittain ja kuvioittain, sekä yhteenveto hakkuista
  • Tulot hakkuutavoittain
  • Metsänhoitotyöt kuvioittain

Suunnitelma on mahdollista siirtää sähköiseen muotoon metsävarastandardin mukaisena XML-tiedostona. Metsäsuunnitelman kulut ovat metsäverotuksessa vähennettävää metsätalouden menoa. 
Pyydä tarjous metsäsuunnitelman tekemisestä!

Valtio tukee yksityisen metsänomistajan metsänhoito- ja metsänparannustöitä silloin, kun ne ovat yksityistaloudellisesti huonosti kannattavia. Kestävän metsätalouden rahoituslakiin perustuvasta tukimuodosta käytetään nimeä Kemera. 1.6.2015 säädetyn Kemera-lain muutokset astuivat voimaan 18.4.2016.

Tila-arvion tekeminen alkaa toimistolla karttoihin ja metsäsuunnitelmaan perehtymisellä. Käymme maastossa paikan päällä arvioimassa puustotiedot ja tutustumassa tilaan.  Niiden pohjalta päivitämme tarvittaessa tilasi puustotiedot ja laskemme tila-arvion.

Metsänhoito on päätoimemme!

Hyvällä metsänhoidolla varmistat metsän tuoton ja arvon säilymisen tuleville sukupolville.

Punkaharjun Metsäpalvelu Oy LKV

Kauppatie 24
58500 PUNKAHARJU
+358 50 464 65 00
Y-tunnus: 2044814-4

©2020 Punkaharjun Metsäpalvelu Oy LKV. All Rights Reserved.

Search