Tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä Punkaharjun Metsäpalvelu Oy LKV (y-tunnus: : 2044814-4)Kauppatie 2458500 PunkaharjuPuhelin: 050 464 6500 2 Rekisteriasioita hoitava henkilö Jenni Laukkanenc/o Punkaharjun Metsäpalvelu Oy LKVPuhelin: +358504646504Sähköposti: jenni.laukkanen@metsat.fi 3 Rekisterin nimi Punkaharjun Metsäpalvelu Oy LKV:n (jäljempänä ” Punkaharjun Metsäpalvelu”) asiakasrekisteri 4 Henkilötietojen käyttötarkoitus Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja asiakkuuteen verrattavissa olevaan muuhun asialliseen Lue lisää…

Palveluhinnasto

Palvelu Selite Hinta Kiinteistöarviointi 350,00/ kiinteistö + 20,00/ha Asunto-osakkeen arviointi Lopullinen hinta määräytyy kiinteistön/tilan/huoneiston koosta, matkustus-ym. kustannuksista, käytetystä työajasta, laadittavan lausunnon laajuudesta. 250,00 € (ei sis. isännöitsijäntodistusta) Lainhuuto, erityisen oikeuden kirjaaminen – lainhuudon, erityisen oikeuden kirjaamisen hakeminen,  asiakirjojen toimittaminen maanmittaustoimistoon 150,00 €Lisäksi– lainhuudon maksu Maanmittauslaitokselle 151,00 € Perunkirjoitus Lopullinen hinta Lue lisää…

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus täytyy toimittaa jokaisen Suomessa asuneen henkilön kuoleman jälkeen. Toimitusvelvollisuus on sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa vainajan jäämistö on. Jos pesä ei ole kenenkään hallussa, perunkirjoituksen toimitusvelvollisuus on sillä, jolle omaisuudesta huolehtiminen olosuhteisiin katsoen lähinnä kuuluu. Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata henkilökohtainen velkavastuu pesän osakkaalle, jos pesä on velkainen. Antaessanne perunkirjoitustoimeksiannon Lue lisää…